ASOCIAŢIA GRUPUL LOCAL PRIETENII PESCARILOR OLTENI

Strategia de dezvoltare locală a zonei pescărești 2014 – 2020

Adresa FLAG : CORABIA, Jud. OLT, str. Portului, nr. 1A cod poştal 235300

Teritoriul de acţiune: unităţile administrativ teritoriale:

oraşul CORABIA, Ianca, Grojdibodu, Gura Padinii, Orlea, Gircov, Giuvărăşti, Islaz, Izbiceni, Tia Mare, Cilieni, Rusăneşti, Scărişoara, Băbiciu, Gostavăţu, Deveselu .

Arie eligibila

Proiect : Antreprenoriat pentru incluziune sociala

Asociaţia Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni  anunță organizarea unei proceduri de selecție departener,entitate de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programul Educație și Ocupare / Prioritate: 4. Antreprenoriat și economie socială / Obiectiv specific: ESO4.1. Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+) / Acțiunea 4.a.2 Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului / Apel: Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban PEO/103/PEO_P4/OP4/ESO4.1/PEO_A52.