•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MĂSURA 1

Diversificarea veniturilor prin dezvoltarea infrastructurii turistice și de agrement

Obiectivul măsurii 1 este “Crearea de noi locuri de muncă și menținerea celor existente prin diversificarea activităților complementare, în special a celor ce vizează dezvoltarea turismului”.

Acasă

MĂSURA 2

Dezvoltarea infrastructurii pentru pescuit și pentru acvacultură

Obiectivul măsurii 2 este “Îmbunătățirea procesului de valorificare a resurselor naturale din domeniul pescuitului prin crearea și modernizarea infrastructurii pentru pescuit și acvacultură”.

Acasă

MĂSURA 3

Sprijinirea activităților de promovare, aprovizionare și comercializare a produselor pescărești și din acvacultură

Obiectivul măsurii 3 este “Creșterea gradului de promovare, comercializare și aprovizionare a produselor pescărești și din acvacultură prin achiziția de dotări și echipamente moderne destinate transportului și prezentării produselor în magazinele de profil și în cadrul târgurilor”.

Acasă
AGLPPO © 2017