!!! IN CONSTRUCTIE !!!

INFORMAŢII GENERALE DESPRE GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ (FLAG) DIN ZONA PESCĂREASCĂ “SUDUL JUDEŢULUI OLT

Numele FLAG

ASOCIAŢIA GRUPUL LOCAL PRIETENII PESCARILOR OLTENI

Adresa FLAG

CORABIA, Jud. OLT, str. Portului, nr. 1A cod poştal 235300

Teritoriul de acţiune

Unităţile administrativ teritoriale:
Corabia, Ianca, Grojdibodu, Gura Padinii, Orlea, Visina, Gircov, Giuvărăşti, Islaz, Izbiceni, Tia Mare, Cilieni, Rusăneşti, Scărişoara, Băbiciu, Gostavăţu, Deveselu, Stoeneşti, Farcasu de Jos, Comani, Mărunţei, Osica de Jos, Tomeni, Ipoteşti şi oraşul CORABIA.

 

Asociaţia Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”, constituită ca persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial (ONG), înregistrată sub nr. 3/25.05.2011 în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Corabia,  a obţinut finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, în baza contractului de finanţare nr. 159/15.05.2012, încheiat cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală a zonei pescăreşti intitulate Sudul Judeţului Olt”.

SCOPUL ŞI MISIUNEA ASOCIAŢIEI

 

Scopul asociaţiei este:
- Participarea activă la dezvoltarea economică, socială şi culturală a comunităţilor din zona pescarească delimitată de unităţile administrativ teritoriale Corabia, Ianca, Grojdibodu, Gura Padinii, Orlea, Visina, Gircov, Giuvărăşti, Islaz, Izbiceni, Tia Mare, Cilieni, Rusăneşti, Scărişoara, Băbiciu, Gostavăţu, Deveselu, Stoeneşti, Farcasu de Jos, Comani, Mărunţei, Osica de Jos, Tomeni, Ipoteşti şi oraşul CORABIA.
- Promovarea si sprijinirea participării reprezentanţilor locali la procesul decizional şi de planificare a dezvoltării pentru sporirea capacităţii de a acţiona in vederea minimalizarii declinului  zonei pescăreşti şi a reconversiei acesteia.

Harta teritoriului

 

Harta teritoriului

Adresa ip: 54.158.253.14


ADRESA NOASTRĂ